top of page

Ons verhaal

Het inloophuis Sabel in Ronse is een ondersteuningshuis voor mensen die getroffen worden door kanker en/of hun mantelzorger. Terwijl het ziekenhuis de ziekte aanpakt leggen de medewerkers van ons inloophuis de focus op de mens achter de ziekte. Mensen die getroffen worden door kanker hebben niet alleen nood aan medische hulp maar evenzeer behoefte aan levenskwaliteit.

Thuisgevoel

Het inloophuis Sabel heeft hiervoor een warme ontmoetingsplaats waar mensen met kanker en/of hun mantelzorger de nodige steun vinden en hen helpen hun zelfvertrouwen terug te vinden. Deze mensen kunnen er op maandag- of woensdagnamiddag gewoon binnenspringen voor een babbeltje, een koffie en een luisterend oor. Op andere momenten kan het ook op afspraak.

Activiteiten

Mensen met kanker kunnen, indien ze dit verlangen, deelnemen aan onze activiteiten die ter plaatse gebeuren. De begeleiders volgen het tempo en de wensen van de bezoekers. De bedoeling is om de mensen zoveel mogelijk terug in hun kracht te zetten.

Sabel schenkt heel veel aandacht voor de emotionele impact van kanker, zowel bij de mensen die zelf worden getroffen door de ziekte als bij hun omgeving. Sabel staat voor Samen Beleven en staat open voor elke vorm van kanker.

Wat doen we?

Zorgmassage - Gelaatsverzorging en handzorg - Stoelyoga - Psychologische begeleiding - Fitness - Creatieve namiddagen

Met dit aanbod komt het inloophuis Sabel tegemoet aan de grote veranderingen die mensen met kanker ondergaan op mentaal, fysiek en sociaal vlak.

Bepaalde activiteiten zoals zorgmassage - gelaatsverzorging en handzorg worden alleen aangeboden aan mensen die getroffen worden door kanker.

Al onze begeleiders hebben een professionele achtergrond en werken volgens de wettelijke bepalingen.

Om deel te nemen aan het aangeboden programma moet men ingeschreven zijn.

Ons onthaal staat ter beschikking om zowel mensen met kanker als hun mantelzorger te ontvangen. Je kan er terecht voor een babbel, een koffietje of thee, genieten van onze leeshoek of een ontmoeting hebben met een lotgenoot.

In de leeshoek zijn verschillende folders ter beschikking over meerdere vormen van kanker. Je kan er vragen over stellen die we zo goed mogelijk zullen beantwoorden. Er is ook een kleine bibliotheek met boeken die met de ziekte te maken hebben. Folders mag men meenemen, de boeken moeten ter plaatse gelezen worden.        

bottom of page